ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Μια κοινωνία που αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε μέλος της, που παρέχει ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις, οικονομικούς, κοινωνικούς, ηλικιακούς φραγμούς, σωματικούς περιορισμούς και σύνορα, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η προώθηση και η διευκόλυνση της πρόσβασης και της ενασχόλησης όλων των πολιτών με τις Τέχνες, με την Τέχνη του Θεάτρου και την εν γένει καλλιτεχνική δημιουργία, ως μέσο για την υποστήριξη της συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των πολιτών καθώς και η ενδυνάμωση και η προετοιμασία της επανένωσης των κρατουμένων με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Η APICCO – Community Based Art είναι ένα συνεργατικό σχήμα που λειτουργεί με όρους ισοτιμίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης, με δέσμευση στο κοινό όραμα και σεβασμό στην ατομικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Προγράμματα μας